Cát Tê – catte – Đánh bài offline CLUB 1.0 Apk+Mod (unlimited money)

Ct T – catte – nh bi offline CLUB 1.0 ApkMod unlimited money

Latest Version of Download Cát Tê – catte – Đánh bài offline CLUB APK MOD, Unlimited Money Download – for android Card Mobile Game Detail.

Game: Cát Tê - catte - Đánh bài offline CLUB
Category: Card
Version: 1.0
ID: com.red.catte

Download Cát Tê – catte – Đánh bài offline CLUB Game Screenshot

Cát Tê - catte - Đánh bài offline CLUB 1.0 screenshots 1

Short description of Cát Tê – catte – Đánh bài offline CLUB APK MOD Game – Cát tê chào anh chị em, đánh cát tê bây giờ theo nguyên tắc 2 không:
1. Cát tê (sắt tê) không cần mạng internet.
2. Cát tê ( catte ) không cần nạp thẻ hay làm bất cứ điều gì tốn tiền, chơi cát tê hoàn toàn miễn phí… free free…

Chúng ta hãy tưởng tượng lúc nào cũng có 5-6 bạn cùng chơi đánh các tê, không biết mệt mỏi không khi nào thấy mấy bạn cùng chơi nổi giận bỏ đi, chỉ hết tiền thay người thôi.
Nói vậy thôi chứ đánh bài sắt tê đừng có quá đà, đừng lợi dụng bạn cùng chơi bài 3 lá quá vì ngày chơi chừng 2 tiếng thôi là được rồi. Chình vì cách chơi hấp dẫn làm nên nhiều tình tiết gây cấn trong cat te, lỡ có ức chế quá thì chọi cho tụi bạn cùng chơi bài sắc tê vài phát, tất cả các item điều miễn phí hết nha. Khi bắt đầu mở game lên chơi có thể bị rối đó nên mình sẽ giới thiệu cơ bản cho các bạn đẹp trai xinh gái chơi cát tê offline:
1. Đối với những ai chơi bài cát tê theo kiểu miền nam thì dễ thôi, mõi bạn được nhận 6 lá bài, chúng ta bắt lên nào, bài cát tê thì ACE lớn nhất, 2 bé nhất, nhưng tất cả tính theo chất nha, nếu chất không giống nhau thì không ăn uống được gì đâu.
2. Chia bài xong rồi, các bạn hảo thủ cát tê nào chơi thôi, có 4 vòng tranh vé chưng và sổ nhá.
3. Đánh catte ai đi trước? người chia đầu tiên đi trước mà mình tin chắc là bạn đó.
4. Đánh cát tê chúng ta sẽ sẽ cho người bắt đầu vòng quyết định sẽ đánh nước gì, các bạn vòng sau chỉ có thể theo và giành tùng để có vé vào trong cũng như làm host của vòng mới. Nên người đánh vòng cuối trong catte rất là có lợi đó nha. Có thể giành được tùng mà chỉ tốn lá bài vừa phải.
5. Sau khi 4 vòng, gọi là vòng loại vòng champion catte đó thì tối đa có 4 người tham gia vòng chung kết (có thể ít hơn vì 1 người có thể thắng nhiều vòng). Cũng như luật cũ bạn nào đánh thắng vòng cuối thì cũng làm chủ trì vòng chưng bài.
6. Chưng bài trong catte offline ư, bạn cứ chọn 1 lá cho các bạn khác thấy thôi, nếu họ có lá đồng chất lớn hơn bạn bạn bị mất lượt và mất chủ quyền quyết định ai lài người quyết định chất ở vòng sau.
7. Sổ bài thôi đánh cát tê mà ván nào cũng nhanh như sẹt điện vậy đó. Cũng theo quy tắc cũ bài cát tê thôi ai chất to hơn thắng dựa theo người quyết định.
8. Nếu mới chia bài mà được 4 con ACE chúc bạn ván sau cũng may mắn nha, bạn đã tới trắng trong cát tê rồi (cũng đúng mà 4 ACE thì ai giành tùng với bạn được, x2 cược thôi).
9. Nhưng đánh bài cát bài cát tê nhịn quá không chịu tham gia cuộc chơi nên rục tùng, còn bạn nào chiến thắng cả 4 vòng thì chúc mừng bạn giết ngộp (x2 cược nhé). Cược nào cũng vậy mõi ván bạn tốn từ 1-2 cược thôi thuần dân nam bộ mà.

Các tính năng cực gồm:
1. Hằng ngày vô cát tê miễn phí thì được quà là xu tuyệt vời.
2. Chơi chán thì có thể ra bài catte để đánh gía.
3. Sat te có fanpage mọi người có thể vào đó chia sẽ đánh hay hơn.

Các game khác:
1. Tiến lên miền nam hoàn toàn không nghi ngờ gì phiên bản tiến lên offline cực đẹp và thông minh, đánh tiến lên còn kèm được tập luyện tay chọi trứng chọi cà.
2. Sâm lốc hoàn toàn được tài trợ miễn phí chíp, chơi báo sâm ngay nếu bài to và linh cảm tốt nha.
3. Tiến lên đếm lá (tien len dem la) một phiên bản tuyệt vời của tiến lên miền nam, mau ăn mau thua, thua sặc phèn.
4. Tiến lên miền bắc (tien len mien bac) chơi theo chất, đồng màu đồng chất.
5. Phỏm thuần chất dân gian miền bắc cổ kính và thân thương.
6. Cát tê đậm chất sát phạt của những chú nông dân nam bộ.
7. Tứ sắc đánh cầm chừng của các quý bà nam bộ.
8. Mậu binh đánh 3 chi cầm chừng.
9. Bài cào (liêng – 3 cây) 3 lá sát phạt.

Chơi cát tê rất thú vị, mời các bạn đánh phiên bản bài catte offline nha. Đừng quá suy nghĩ nhiều đến những phiên bản cát tê online – catte online, các bạn hãy chơi cát tê offline nhé.
Cat pang hello brothers and sisters, hit the sand now according to the rule 2 no:
1. Cat pangolin (Iron pangolin) does not need the internet.
2. Cat ta ( catte ) does not need to top up the card or do anything expensive, playing Cat Te is completely free… free free…

Let’s imagine that there are always 5-6 players playing against the pangolins, never getting tired of seeing the angry playmates leave, only running out of money to replace.
That said, don’t go too far when playing cards, don’t take advantage of your friends to play 3-card too much because it’s only 2 hours a day. Because of the attractive gameplay, there are many exciting details in the cat te, if you are too inhibited, let’s play together for a few times, all items are free. When starting the game to play, it can be confusing, so I will give you a basic introduction to handsome and beautiful girls playing offline:
1. For those who play the southern style, it’s easy for each of you to receive 6 cards, let’s pick it up, the ACE is the biggest, 2 the smallest, but it’s all in terms of quality. Well, if the quality is not the same, you can’t eat or drink anything.
2. After all the cards are dealt, all the good players can play, there are 4 rounds of pictures and books.
3. Catte who goes first? The first person to go first, I’m sure it’s you.
4. We will let the person who starts the round decide what country to play, the next round you can only follow and win the spare to get tickets to enter as well as host the new round. So the person who took the last round in the catte is very beneficial. Spare parts can be won with only a moderate cost of cards.
5. After 4 rounds, called champion catte, a maximum of 4 people can participate in the final round (maybe less because 1 person can win multiple rounds). Just like the old rule, whoever wins the last round will also preside over the card round.
6. Distribute cards in the offline catte, you just pick 1 card for the other friends to see, if they have a bigger suit than you, you lose your turn and lose the power to decide who decides to stack in the next round.
7. The book of cards stops playing but every game is as fast as an electric shock. Also according to the old rule of sand card, whoever has the bigger pile wins based on who decides.
8. If you just dealt with 4 ACEs, wish you luck in the next game, you’ve come to white in the sand (it’s also true that 4 ACEs will win with you, x2 bets only).
9. But the sand card is too numb to join the game, so it’s okay, and whoever wins all 4 rounds, congrats on killing (x2 bets). Any bet is the same, each game you spend from 1-2 bets only pure southerners.

Extreme features include:
1. Every day when you go to the sand for free, you will receive a great coin as a gift.
2. If you are bored, you can issue a catte to evaluate.
3. Sat te has a fanpage, everyone can go there to share and fight better.

Other games:
1. Going to the South is without a doubt a very beautiful and smart offline version, fighting forward also comes with hands-on training.
2. Ginseng is completely sponsored for free chips, play ginseng right away if the card is big and has a good feeling.
3. Going forward to count leaves (tien len dem la) is a great version of going south, eating quickly, losing quickly.
4. Go to the north (tien len mien bac) to play with the same quality, the same color.
5. Phom is an ancient and dear northern folk folklore.
6. Cat pang has the strong killing qualities of southern farmers.
7. Four colors in moderation of the ladies of the South.
8. Mau soldiers beat 3 limbs in moderation.
9. Scratch card (sacred – 3 trees) 3 killing cards.

Playing sand cat is very interesting, invite you to play the offline version of catte. Don’t think too much about the online versions of Cat Te – online catte, please play offline.
Cát Tê mại zô mại zô, đánh thích như catte online – cát tê online.

Cát Tê – catte – Đánh bài offline CLUB 1.0 Apk+Mod (unlimited money)
Scroll to top